วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่น โดย อ.โนรี

25 ก.ย. 2023
117

3 คาถาเสริมเสน่ห์เมตตา ทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่น โดย อ.โนรี

แต่ถ้าเราทำความช่วยเหลือและส่งเสริมกันอย่างเต็มที่ให้กับผู้อื่น ก็จะทำให้วันนี้เป็นวันที่เราประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีคาถาเพื่อเสริมเสร่อมเมตตามาจากธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งควรจะฝึกฝนให้บ่อยๆ และได้แ���่ คาถาเมตตามหานิยม (อิติโมนัสภะคะวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาสสันตุอิติปิโสภะคะวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะ) และคาถาอุปถัมภ์ (อิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพัญมาคะตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปีโสจะตมะโนนะเมตตาโมกรุณาพุทปรานีธายินดียะเอ็นดูยะหันตวาธามัวเมาพุทพาเอานะโมพุทธายะ) และคาถานะเมตตา (ปีโยเทวมนุสสานังปีโยพรมหานะมุตตะโมปีโยนาคะปุปันนานังปีนินทรียังนะมามิหังโสคาวิระตะจิตโตโยโสกะมาโนสะเทวะเกโสกัปเปเตนะโมเทนโตโสภะวันนังนะมามิหัง)