วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ถูกหวย ขึ้นเงินที่ไหนได้เยอะสุด

03 ส.ค. 2021
748

สลากกินแบ่ง  แบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภท  ดังนี้

รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง เงินรางวัล 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 ออก 5 ครั้ง เงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 ออก 10 ครั้ง เงินรางวัล 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 ออก 50 ครั้ง เงินรางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 ออก 100 ครั้ง เงินรางวัล รางวัล 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง เงินรางวัล 2,000 บาท

 

สถานที่รับขึ้นรางวัล จะคิดอัตรา”ค่าธรรมเนียม”แตกต่างกันดังนี้

   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำชั้น G เลขที่ 359 ถนนนททบุรี .เมืองนนทบุรี .นนทบุรี 11000 โทร 0-2528-9628 และ 0-2528-9732 เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เปิดให้บริการเวลา 08.30 – 15.00 . ช่วงโควิด-19 ต้องกดจองคิวก่อนที่เว็บไซต์กองสลาก ขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ถ้าถูกรางวัลไม่เกิน 20,000 บาทก็รับเงินสด ถ้ามากกว่าจะได้เป็นเช็คแทน หลักฐานที่ใช้ขึ้นเงินกับกองสลากฯ มี 2 อย่าง สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล ลงชื่อหลังสลาก และบัตรประจำตัวประชาชน ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของเงินรางวัล ทุกรางวัลที่ถูก นำสลากไปขอรับเงินได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรางวัลถ้าเกินรางวัลจะเป็นโมฆะ เงินจะตกเป็นของแผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ

 ธนาคารมี 3 แห่งให้บริการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น”รางวัลที่ 1″ เฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล ขึ้นเงินได้ 18.00 ของวันออกรางวัลจนถึง 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป ถ้าถูกรางวัลไม่เกิน 20,000 บาทก็รับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ถ้ามากกว่าจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 1.50% ของเงินรางวัล

   แผงล็อตเตอรี่

แผงล็อตเตอรี่ที่ติดป้าย รับซื้อรางวัล หาได้ทั่วไป ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2 – 3% ของรางวัล

   ร้านทอง
ค่าธรรมเนียม  1-3%ของเงินรางวัล