วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

2 ราศีมีเกณฑ์สอบราชการผ่านฉลุย !! โดย แม่มดวีร์ณา รหัส 573

05 พ.ย. 2023
83

2 ราศีมีเกณฑ์สอบราชการผ่านฉลุย !! โดย แม่มดวีร์ณา รหัส 573

ราศีมีเกณฑ์สอบราชการผ่านฉลุย !!!!

สําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ คงจะอยากรู้ว่าราศีไหนมีโอกาสสอบผ่านสูงสุด ใช่ไหมล่ะคะ?

วันนี้แม่มดวีร์ณาจะมาบอกเล่าเกณฑ์การสอบผ่านของแต่ละราศี เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ

ราศีเมษ

คนเมษมีความอดทนสูง ชอบใช้เหตุผล จึงเหมาะสมกับการสอบที่ต้องใช้สมาธิและความจําเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจติดกับระเบียบวิธีคิดจนเกินไป ทําให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการตอบข้อสอบ

ราศีพฤษภ

คนพฤษภมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูง ชอบคิดนอกกรอบ จึงมักได้เปรียบในข้อสอบที่ต้องใช้จินตนาการ แต่บางครั้งอาจตัดสินใจเร็วเกินไปและขาดสมาธิในการทําข้อสอบ จึงควรฝึกสมาธิให้มากขึ้น

ราศีมิถุน

คนมิถุนขยันหมั่นเพียร อดทน และเอาใจใส่รายละเอียดต่างๆ จึงมักจะสอบได้คะแนนดีในวิชาที่ต้องใช้ทักษะการจําและความเข้าใจ แต่อาจจะอ่อนด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา จึงควรฝึกฝนทักษะเหล่านี้เพิ่มเติม

ราศีกรกฎ

คนกรกฎมีระเบียบวินัยสูง ค่อนข้างชอบความมั่นคง จึงเหมาะสมกับการสอบแข่งขันที่ต้องการความอดทนและความตั้งใจ แต่บางครั้งอาจยึดติดกับกฎเกณฑ์จนเกินไป ทําให้ความคิดขาดความยืดหยุ่น

ราศีสิงห์

คนสิงห์กล้าแสดงออก ชอบเป็นผู้นํา มีความมั่นใจในตัวเองสูง จึงมักมองข้ามข้อสอบไปโดยไม่ละเอียดรอบคอบ แนะนําให้อ่านข้อสอบให้ละเอียดและตรวจทานคําตอบให้ดีก่อนส่งคําตอบ

ราศีกันย์

คนกันย์ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่บางครั้งอาจขาดสมาธิและความอดทนในการศึกษาจดจ่อ จึงควรฝึกสมาธิและความเพียรให้มากขึ้น

ราศีตุลย์

คนตุลย์มีไหวพริบดี ชอบวางแผน หลักแหลม แต่บางครั้งอาจเพลิดเพลินกับการวางแผนมากเกินไปจนลืมเวลา ควรตั้งใจทําข้อสอบให้จบตามเวลาที่กําหนด

ราศีพิจิก

คนพิจิกมีความละเอียดรอบคอบสูง ใจเย็น ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ จึงได้เปรียบในการสอบที่ต้องการสมาธิ อย่างไรก็ตาม อาจมองข้ามรายละเอียดบางส่วนไปได้

ราศีธนู

คนธนูกระตือรือร้น ชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นในการคิดสูง จึงถนัดข้อสอบที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่บางครั้งอาจตัดสินใจเร็วเกินไป ควรอ่านข้อสอบให้ละเอียดก่อนตอบ

ราศีมังกร

คนมังกรเป็นคนเฉลียวฉลาด ชอบใช้จินตนาการ แต่บางครั้งอาจหลงตัวเองจนละเลยรายละเอียดสําคัญ ควรอ่านและทําตามคําแนะนําในข้อสอบให้ละเอียดรอบคอบ

ราศีกุมภ์

คนกุมภ์ขยันอดทน ตั้งใจ และเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการสอบที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม แต่บางครั้งอาจติดอยู่กับวิธีคิดเดิมๆ ไม่ยอมรับมุมมองใหม่ๆ

ราศีมีน

คนมีนชอบการเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง กล้าแสดงออก จึงถนัดข้อสอบที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการแสดงความเห็น แต่อาจประมาทเลินเล่อในรายละเอียดจึงควรระมัดระวัง

สรุปแล้ว แม้ราศีจะมีผลต่อโอกาสในการสอบบ้าง แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมตัวอย่างดีและตั้งใจสอบ ขอให้ทุกคนประสบความส