วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

แอบหลอน เตียงผู้ป่วยปรับขึ้นเอง ทั้งที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เฉลยสาเหตุพร้อมบอกทะเบียนรถ

แอบหลอน เตียงผู้ป่วยปรับขึ้นเอง ทั้งที่ไม่ใช่ไฟฟ้า เฉลยสาเหตุพร้อมบอกทะเบียนรถ

ในตอนต่อมา นายเอกชัยยังได้เล่าว่า เขาไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณ แต่เมื่อเจอประการที่ไม่เหมือนปกติ เขาก็ได้ตอบคำถามของเพื่อนๆทางเฟซบุ๊ก และอธิบายว่า มีหลายความเป็นไปได้ที่อาจเป็นสาเหตุที่เตียงเคลื่อนย้ายเอง บางครั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเตียงอาจมีการเสียทำให้เคลื่อนย้ายได้ หรืออาจเกิดจากการเขย่าที่เราไม่เห็นเมื่อเราเคลื่อนไหวรอบตัวเอง พร้อมกับตอบว่า ความเชื่อในเรื่องวิญญาณขึ้นอยู่กับแต่ละคนและการมองเห็นของแต่ละคน นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องโช๊คและเอ๊กซ์เรย์ ผู้ดูแลระบบฉุกเฉินชี้แจงว่า เตียงที่ใช้บนรถฉุกเฉินมีระบบชั้นเอ็กซ์เรย์และเครื่องสั่นเพื่อช่วยในการยกเคลื่อนแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเปิดใช้งานเครื่องชั้นเอ็กซ์เรย์ในขณะที่นายเอกชัยยกตัวขึ้นผู้ดูแลกล่าวว่า อุปกรณ์ของชั้นเอ็กซ์เรย์อาจเสียหลังจากใช้งานมานาน จึงอาจจะเกิดความผิดปกติและทำให้เตียงเคลื่อนย้ายได้แบบนี้ นอกจากนี้ มูลนิธิฯยอมส่งอุปกรณ์เสียให้เข้าซ่อมบำรุงก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งผู้คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผีหรือวิญญาณ