วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

“เศรษฐา” ลั่นต้องให้เกียรติทุกพรรคส่งคนนั่ง ครม. ไม่หวั่นหากถูกถามความเหมาะสม ต้องว่าตามกฎหมาย

“เศรษฐา” ลั่นต้องให้เกียรติทุกพรรคส่งคนนั่ง ครม. ไม่หวั่นหากถูกถามความเหมาะสม ต้องว่าตามกฎหมาย

นายเศรษฐา ทวีสินแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกรณีของกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยสามารถรวมเสียงได้ถึง 315 อัตรา และมั่นใจว่าการรวมเสียงเหล่านี้จะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ แต่ถ้าต้องบริหารเรื่องความคาดหวังของแต่ละพรรคร่วม จะต้องมีการคุยกันเกี่ยวกับนโยบายรวมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐามั่นใจว่าพรรคใดๆ ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องเข้าใจปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยที่แข็งแรงขึ้น ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญและความขัดแย้งทางการเมืองด้วย เป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดี ดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจึงต้องมาร่วมกันในรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อถามถึงการบริหารกระทรวงเดิม นายเศรษฐากล่าวว่าเขามองว่าเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง แต่ต้องมีเงื่อนไขที่มิให้พรรคการเมืองเดิมบริหารกระทรวงเดิม นอกจากนี้เมื่อเป็นนายกฯ คณะรัฐมนตรีสามารถจัดทำนโยบายประเภทต่างๆ ให้กับกระทรวงที่ตั้งใจพัฒนา และเลือกบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเพื่อกระจายงาน อย่างไรก็ตามด้วยมีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจำนวนมาก นายเศรษฐาถือว่านโยบายรวมเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาล สิ่งสำคัญคือการตกลงตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและมีระยะเวลาของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน โดยไม่ต้องมาทะเลาะกัน นายเศษฐากล่าวว่ากรณีที่มีคดีความ ต้องไปตามกฎหมาย และหากมีพรรคร่วมเป็นผู้นำรัฐบาล ต้องมีเงื่อนไขที่ทำให้รัฐบาลไปรอด การเลือกตั้งมีความยาวนานถึง 3 เดือน และการที่มีพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดตกผลึกเรียบร้อย นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างสามารถตกลงกันได้ว่ามันยากลำบากจึงต้องร่วมกันปัญหาของประเทศ นายเศษฐาระบุว่าพรรคไหนก็สามารถมาช่วยในรัฐบาลได้อย่างไร้ข้อกังวล เนื่องจากสิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเน้นไปที่คำถามว่าบางคนคิดว