วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

เปิดเลขเด็ด

03 ธ.ค. 2023
89

เปิดเลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด

การเล่นหวยเป็นงานอดิเรกยอดนิยมของคนไทยมาช้านาน ทุกคนต่างหวังจะถูกรางวัลใหญ่และเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น วิธีหนึ่งที่นิยมกันคือการเปิดเลขเด็ดจากหลวงพ่อ ด้วยความเชื่อที่ว่าหลวงพ่อท่านมีฤทธิ์มีดวง สามารถทํานายเลขเด็ดให้เราได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่

ประวัติความเป็นมาของการเปิดเลขเด็ด

การเปิดเลขเด็ดมีมานานแล้วในสังคมไทย สืบเนื่องจากความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และการทํานายโชคชะตาของหลวงพ่อ ซึ่งถือว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ต่อมาเมื่อการพนันในรูปแบบหวยเจริญรุ่งเรือง จึงเกิดการผสมผสานความเชื่อนี้เข้ากับการเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลหวย

กระแสการเปิดเลขเด็ดจึงแพร่หลาย โดยเฉพาะหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะมีคนมาขอหวยเด็ดกันเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้วัดต่างๆ จัดพิมพ์หนังสือเลขเด็ดของหลวงพ่อขายเป็นประจํา กลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญของวัดอีกทางหนึ่ง

ความเชื่อและที่มาของการเปิดเลขเด็ด

คนไทยเชื่อกันว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่บําเพ็ญตนจนมีสมาธิสูง สามารถทํานายเหตุการณ์ในอนาคตหรือมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่อาจมองเห็นได้ ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถบอกเลขเด็ดให้แก่ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะนําพาโชคลาภมาให้ผู้เล่นหวย

นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าหลวงพ่อสามารถทํานายผ่านทางความฝัน การตกพระเนตร หรือการทําสมาธิเจริญปัญญา เมื่อได้รับการดลบันดาลจากอํานาจลี้ลับ หลวงพ่อก็จะสามารถมองเห็นเลขที่จะออกรางวัลใหญ่ในงวดต่อไป จากนั้นก็จะนํามาเปิดเผยให้แก่ศิษย์หรือประชาชนทั่วไป

วิธีการเปิดเลขเด็ดและความนิยม

หลวงพ่อมักจะเปิดเผยเลขเด็ดในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น โดยอาจบอกเป็นตัวเลขชุดหรือแนวทางในการเลือกซื้อหวย

นิยมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ วีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ รวมถึงการบอกเล่าในรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ ซึ่งจะมีผู้คนจํานวนมากติดตามกันอย่างมากมาย

ผู้เล่นหวยมักให้ความสําคัญกับเลขเด็ดของหลวงพ่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันได้ แต่ก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเรื่อยมา

สรุปได้ว่า การเปิดเลขเด็ดของหลวงพ่อมีบทบาทสําคัญต่อวงการหวยในไทยมายาวนาน แม้จะเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานรองรับ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและความศรัทธาของคนในสังคมไทยเป็นอย่างดี