วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เช็คการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดย แม่หมอโซบีม

10 พ.ย. 2023
95

เช็คการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดย แม่หมอโซบีม

เช็คการเงินประจําเดือน พฤศจิกายน 2566 โดย แม่หมอโซบีม

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน วันนี้แม่หมอโซบีมขอมาเช็คการเงินประจําเดือน พฤศจิกายน 2566 กันนะคะ

เดือนพฤศจิกายนนี้ ถือเป็นเดือนที่ค่อนข้างวุ่นวายสําหรับครอบครัวของแม่ เนื่องจากลูกสาวคนโตกําลังจะเรียนจบชั้น ม.6 กําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทําให้ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ พอสมควร อาทิ ค่าสมัครสอบ ค่าเดินทางไปสอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ลูกชายคนเล็กก็กําลังจะขึ้น ป.1 เช่นกัน ทําให้ต้องซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และของใช้ต่างๆ จํานวนมาก ส่งผลให้รายจ่ายในเดือนนี้สูงขึ้นไปอีกเป็นกอบเป็นกํา

แต่อย่างไรก็ตาม แม่ก็พยายามบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างรอบคอบ โดยตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายให้ชัดเจน และจัดสรรเงินออมไว้บางส่วนสําหรับเผื่อเหตุฉุกเฉินด้วย

สําหรับรายรับหลักๆ ยังคงมาจากเงินเดือนประจํา และรายได้จากธุรกิจเสริมออนไลน์ที่ทําอยู่ ซึ่งถือว่าค่อนข้างมั่นคงและเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจําเดือน

สรุปแล้ว แม่คาดว่าการเงินในเดือนนี้น่าจะตึงมากกว่าปกติพอสมควร แต่ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง ก็น่าจะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ

ขอให้ทุกท่านมีการเงินที่มั่นคงและก้าวหน้าไปพร้อมๆ กันนะคะ สวัสดีค่ะ