วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

เคล็ดลับการบูชาพระพิฆเนศ ในวันคเณศจตุรถี ให้สำเร็จสมหวัง

25 ก.ย. 2023
127

เคล็ดลับการบูชาพระพิฆเนศ ในวันคเณศจตุรถี ให้สำเร็จสมหวัง

วันคเณศจตุรถีเป็นวันที่ใช้ในการบูชาพระพิฆเนศฯ เพื่อเสริมความสำเร็จให้กับชีวิตคนที่บูชา การบูชาพระพิฆเนศฯ ในวันคเณศจตุรถีนั้นจะต้องนำของไหว้และดอกไม้ที่ท่านชื่นชอบมาถวาย นอกจากนี้ก็ควรทำความสะอาดที่พิธีการบูชาให้เร���ยบร้อย การถือศีลหรือกินมังสวิรัติในวันคเณศจตุรถียังเป็นทางเลือกที่ดีในการทำบุญโดยให้สิ่งของหรืออาหารที่พระพิฆเนศฯ ชื่นชอบ ทั้งนี้ควรบูชาพระพิฆเนศในสถานที่ที่เชื่อว่ามีพระองค์อาศัย เช่น วัดแขกสีลม กรุงเทพฯ หรือพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศจ์ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือนครนายก และฉะเชิงเทรา ถ้าบูชาที่บ้าน ควรจัดโต๊ะบูชาเล็กๆแยกจากหิ้งพระปู แล้วใช้ผ้าสีแดงหรือสีส้มปิดโต๊ะบูชา นำเทวรูปพระพิฆเนศมาสรงน้ำและทำความสะอาดโดยใช้ผ้า แล้วจัดของไหว้และดอกไม้ให้พร้อมถวาย หลังจากนั้นสวดภาวนาด้วยบทมันตรา 9 หรือ 108 จบ แล้วอธิษฐานขอพรบทมันตราฯ พร้อมภาวนาจบด้วย “โอมศานติศานติศานติ”