วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

อ.คฑา แนะ 5 วิธี ขอเงินพระจันทร์ ‘วันอมาวสี’ 13 พ.ย. 66 ไว้ดังนี้

13 พ.ย. 2023
105

อ.คฑา แนะ 5 วิธี ขอเงินพระจันทร์ 'วันอมาวสี' 13 พ.ย. 66 ไว้ดังนี้

วันอมาวสี: 5 วิธีขอเงินพระจันทร์เพื่อโชคลาภ

วันอมาวสีหรือวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันพิเศษที่คนไทยเชื่อว่าหากได้ขอพรจากแสงจันทร์ จะทําให้ชีวิตราบรื่นและโชคลาภไหลมาเทมา

ดังนั้น อ. คฑา จากคณะโหราศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้แนะนําวิธีขอพรจากพระจันทร์ในวันอมาวสี ดังนี้

1. เตรียมของวันอมาวสี
– ดอกไม้ ธูป เทียน กระดาษเงินกระดาษทอง เหรียญกษาปณ์ และน้ําอบน้ําหอม เพื่อใช้ในพิธี

2. อาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาด
– อาบน้ําให้สะอาดก่อนทําพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมของจิตใจ

3. เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
– เลือกสถานที่กว้างๆ โล่งๆ เพื่อให้เห็นพระจันทร์ได้อย่างชัดเจน

4. ทําพิธีขอพรจากแสงจันทร์
– เมื่อถึงเวลาพระจันทร์ขึ้น ให้จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระจันทร์ ตั้งใจขอพรในใจ แล้วกล่าวคําขอพรออกมา

5. ปล่อยวาง และมองโลกในแง่ดี
– หลังขอพรแล้ว ปล่อยวางและมองโลกในแง่ดี อย่าติดคิดกังวล พระจันทร์จะสดใสเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวัง คือ ห้ามขอสิ่งที่ไม่ดี เช่น อยากให้ใครตาย หรือเจ็บป่วย เพราะจะส่งผลเสียกลับมาที่ตัวเอง ควรขอแต่สิ่งดีๆ เช่น สุขภาพดี ความสุข ความรัก หรือความสําเร็จในชีวิต

ด้วยวิธีง่ายๆ เหล่านี้ หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคลาภและสิ่งดีๆ ตามที่ขอไว้จากพระจันทร์ในวันอมาวสีนี้ ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีนี้ค่ะ