วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยดวงปี 67 เปิดไพ่ใบแรกรุนแรงมาก คนไทยต้องดิ้นรน

11 พ.ย. 2023
94

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยดวงปี 67 เปิดไพ่ใบแรกรุนแรงมาก คนไทยต้องดิ้นรน

ปี 67 ที่จะมาถึงนี้ อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม ได้เผยดวงชะตาของคนไทยไว้ว่า จะเป็นปีที่รุนแรงและยากลําบากอย่างมาก ท่านเตือนว่าคนไทยจําเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความยากลําบากที่กําลังจะมาถึง

ท่านอาจารย์กล่าวว่า ปี 2567 นี้ จะเป็นปีที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง และโรคระบาด โดยเฉพาะการเมืองจะสั่นคลอนอย่างหนัก มีการประท้วงและการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์รุนแรง ทําให้เศรษฐกิจตกต่ําลงอย่างหนัก

สําหรับภัยธรรมชาติก็คาดว่าจะรุนแรง โดยเฉพาะอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรและอาหารการกินของประชาชน นอกจากนี้ ยังอาจมีโรคระบาดใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งทําให้การดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจชะงักงัน

ด้านเศรษฐกิจ ท่านอาจารย์คาดการณ์ว่า จะซบเซาอย่างหนัก เงินเฟ้อสูง กําลังซื้อของประชาชนลดลง ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ต้องปิดตัวลงเป็นจํานวนมาก คนว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนมีความเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม ท่านอาจารย์ให้กําลังใจว่า ถึงแม้ปีนี้จะมีความยากลําบาก แต่หากคนไทยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ อดทน และพยายามแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เราก็จะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ท่านแนะนําให้คนไทยทําบุญ รักษาศีล แผ่เมตตา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข

ดังนั้น ปี 2567 นี้ จึงเป็นปีที่คนไทยทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความยากลําบากและพยายามผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ด้วยความอดทนและไม่ท้อแท้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลไปได้ด้วยดี