วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยดวงปีหน้า 2567

11 พ.ย. 2023
68

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยดวงปีหน้า 2567

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม เผยดวงปีหน้า 2567

ปี 2567 นับว่าเป็นปีที่น่าจับตามองสําหรับคนไทยหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องของดวงชะตาและโชคลาง เพราะปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

อาจารย์มงคล รอดเที่ยงธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์โชคชะตาจากการดูดวง ล่าสุดได้ออกมาเผยถึงการพยากรณ์ดวงชะตาของคนไทยในปี 2567 ว่าจะเป็นอย่างไร มีทั้งข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง ซึ่งถือเป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญของการดูดวงเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอนาคต

สําหรับภาพรวมของปี 2567 นั้น อาจารย์มงคล กล่าวว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะสูง ๆ ต่ํา ๆ ไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบมาถึงคนไทยโดยตรง ดังนั้นคนไทยควรเตรียมพร้อมรับมือ และมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะการมีสติและสมาธิในการดําเนินชีวิต

ในด้านธุรกิจและอาชีพ ปี 2567 จะเป็นปีที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวและหมั่นสํารวจตลาดอยู่เสมอ เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีจะประสบความสําเร็จ แต่ผู้ที่ยึดติดกับวิธีเก่า ๆ อาจจะเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาได้

ส่วนด้านความรักของคนโสด ปี 2567 จะมีโอกาสพบรักและคบหากับคนที่ตนใจชอบสูงขึ้น แต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างในช่วงกลางปี ควรอดทนและพยายามเข้าใจกันและกัน ส่วนคนมีคู่ควรใช้เวลามากขึ้นด้วยกัน เพื่อฟื้นฟูความรักและความเข้าใจ

นอกจากนี้ อาจารย์มงคล ยังให้คําแนะนําว่า คนไทยควรหมั่นทําบุญ รักษาศีล และภาวนา เจริญสติอยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ด้วยความเพียร ความอดทน และสติปัญญา อันจะนําพาชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญต่อไป

จากการพยากรณ์ของอาจารย์มงคลจะเห็นได้ว่า ปี 2567 นั้นแม้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากเรารู้จักเตรียมพร้อมและรับมืออย่างมีสติ ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี สิ่งสําคัญคือต้องมองโลกในแง่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่ประมาท ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ก็จะสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและสุขภาพจิตที่เข้มแข็งได้ในปีใหม่นี้