วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

หน้าที่และหน้าที่ของห้างหวยในการขายหวยลาว

06 ธ.ค. 2023
112

หน้าที่และหน้าที่ของห้างหวยในการขายหวยลาว

หน้าที่และความรับผิดชอบของห้างหวยในการขายหวยลาว

หวยเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย หวยลาวเป็นหวยยอดนิยมอีกประเภทหนึ่งที่คนไทยนิยมเล่น โดยส่วนใหญ่จะซื้อหวยจากห้างหวยซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ

ห้างหวยที่ขายหวยลาวมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ดังนี้

1. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้างหวยจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการห้างหวยอย่างถูกต้องก่อนที่จะทําการขายหวยได้

2. ต้องซื้อหวยจากแหล่งที่ถูกต้อง ไม่ปลอมแปลง โดยห้างหวยจะต้องซื้อหวยลาวจากตัวแทนจําหน่ายหวยลาวโดยตรง ไม่ใช่หวยเถื่อนหรือปลอม

3. ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า เช่น อัตราต่อรางวัล วันเวลาจําหน่ายและออกรางวัล วิธีการเล่น เป็นต้น โดยไม่ปิดบังหรือโฆษณาเกินจริง

4. ต้องมีมาตรการป้องกันการเล่นพนันในหมู่เยาวชนอายุต่ํากว่า 18 ปี เช่น ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนก่อนขายหวย

5. ต้องจ่ายเงินรางวัลให้ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อมีผู้ถูกรางวัล ห้างหวยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินรางวัลให้ตรงตามที่โฆษณาไว้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6. ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินรางวัล และเสียภาษีธุรกิจให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ ห้างหวยควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ส่งเสริมให้เกิดการติดการพนันอย่างรุนแรง รวมทั้งร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของการพนันแก่สาธารณชนด้วย

สรุปได้ว่า ห้างหวยมีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการในฐานะผู้ประกอบธุรกิจหวยอย่างถูกกฎหมาย ตั้งแต่การขอใบอนุญาต การซื้อขาย การให้ข้อมูล การจ่ายภาษี และการมีส่วนร่วมต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเล่นหวยอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่สร้างผลเสียต่อสังคม