วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อ กระทบเศรษฐกิจโลก

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อ กระทบเศรษฐกิจโลก

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อ กระทบเศรษฐกิจโลก

สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นในต้นปี 2565 นี้ ได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและพลังงานรายใหญ่ของโลก การที่สงครามยืดเยื้อต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สงครามครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัสเซียบุกรุกยูเครนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังจากความขัดแย้งภายในประเทศยูเครนที่ยืดเยื้อมานานหลายปี รัสเซียอ้างว่าการรุกรานครั้งนี้เป็นการปกป้องชาวรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสของยูเครน ขณะที่ฝ่ายตะวันตกมองว่าเป็นการรุกรานอธิปไตยของยูเครน

การสู้รบที่ดําเนินมากว่า 6 เดือนแล้วนั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาล เนื่องจากทั้งสองประเทศมีบทบาทสําคัญต่อตลาดสินค้าเกษตรและพลังงานโลก ยูเครนเป็นผู้ส่งออกธัญพืชอันดับ 3 ของโลก ขณะที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกพลังงานอันดับ 2 รองจากซาอุดีอาระเบีย การหยุดชะงักของการส่งออกเหล่านี้ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการทูตระหว่างรัสเซียและประเทศตะวันตก ทําให้เกิดมาตรการลงโทษเศรษฐกิจหลายรูปแบบ ทั้งการคว่ําบาตรทางการค้า การปิดกั้นทางอากาศและทางทะเลต่อรัสเซีย ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกโดยรวม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าผลกระทบเหล่านี้จะยืดเยื้อต่อไป หากสงครามดําเนินต่อไปโดยไร้ทีท่าว่าจะยุติ

แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจาเพื่อหาทางออกทางการทูต แต่การสู้รบก็ดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สงครามครั้งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป ซึ่งหมายความว่า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก ประเทศต่างๆ จําเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึง