วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วิธีการคำนวณรางวัลในหวยลาว

03 พ.ย. 2023
85

วิธีการคำนวณรางวัลในหวยลาว

วิธีการคํานวณรางวัลในหวยลาว

หวยลาวเป็นการพนันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ผู้เล่นส่วนใหญ่มักสงสัยกันว่ารางวัลในหวยลาวคํานวณอย่างไร เพื่อให้เข้าใจกติกาและวิธีการคํานวณรางวัลอย่างชัดเจน บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการพื้นฐานและวิธีการคํานวณรางวัลในหวยลาว

หลักการพื้นฐานของหวยลาว
หวยลาวเป็นการจับฉลากหมายเลข 3 ตัว จากชุดตัวเลข 000-999 มีการออกรางวัลทุกวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อตั๋วหวยได้หลายใบในแต่ละงวด โดยเลือกหมายเลขที่ต้องการเล่นเองหรือให้ระบบสุ่มให้

การจ่ายรางวัลของหวยลาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เป็นรางวัลสําหรับผู้ที่ถูกต้อง 3 ตัวท้ายของหมายเลขที่ออกรางวัล

2. รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เป็นรางวัลสําหรับผู้ที่ถูกต้อง 3 ตัวหน้าของหมายเลขที่ออกรางวัล

วิธีการคํานวณรางวัลเลขท้าย 3 ตัว
สําหรับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว จะคํานวณโดยใช้สูตรดังนี้

เงินรางวัล = ยอดจําหน่ายหวยทั้งหมด x อัตราต่อรางวัล

เช่น หากยอดจําหน่ายหวยทั้งหมดในงวดนั้นเท่ากับ 10,000,000 บาท และกําหนดอัตราต่อรางวัลไว้ที่ 70% ดังนั้นเงินรางวัลสําหรับรางวัลเลขท้าย 3 ตัวจะเท่ากับ

10,000,000 x 70% = 7,000,000 บาท

โดยทั่วไปอัตราต่อรางวัลของหวยลาวจะอยู่ที่ประมาณ 60-75% ของยอดจําหน่ายหวยทั้งหมดในแต่ละงวด

วิธีการคํานวณรางวัลเลขหน้า 3 ตัว
สําหรับรางวัลเลขหน้า 3 ตัว จะคํานวณโดยใช้สูตรดังนี้

เงินรางวัล = ยอดจําหน่ายหวยทั้งหมด x อัตราต่อรางวัล x 1/10

ตัวอย่างเช่น เดิมยอดจําหน่ายหวยทั้งหมด 10,000,000 บาท อัตราต่อรางวัล 70% เมื่อนํามาคํานวณจะได้

10,000,000 x 70% x 1/10 = 700,000 บาท

เหตุผลที่ต้องหารด้วย 1/10 ก็เพราะโอกาสที่จะถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัวมีน้อยกว่าถูกเลขท้าย 3 ตัวถึง 10 เท่า จึงต้องปรับลดเงินรางวัลลงให้สัมพันธ์กับโอกาสถูกรางวัล

สรุป
หวยลาวมีวิธีการคํานวณรางวัลที่แน่นอน โดยแบ่งเป็นรางวัลเลขท้ายและเลขหน้า ซึ่งคํานวณจากยอดจําหน่ายหวยทั้งหมดคูณกับอัตราต่อรางวัลที่กําหนดไว้ ทําให้ทราบจํานวนเงินรางวัลแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้นักเสี่ยงโชคเข้าใจกติกาและโอกาสในการถูกรางวัลได้ดียิ่งขึ้น