วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วิธีการคำนวณรางวัลในหวยลาว

21 พ.ย. 2023
71

วิธีการคำนวณรางวัลในหวยลาว

วิธีการคํานวณรางวัลในหวยลาว

การเล่นหวยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่กลับเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว หวยลาวมีการจับรางวัลทุกวัน โดยมีการคํานวณรางวัลที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นผู้เล่นหวยลาวจึงควรทําความเข้าใจวิธีการคํานวณรางวัลให้ชัดเจน

หวยลาวมีการจับรางวัล 2 ประเภทหลักๆ คือ หวยเลข 3 ตัว และหวยเลข 4 ตัว สําหรับหวยเลข 3 ตัว จะมีการจับรางวัลทั้งหมด 27 รางวัล โดยแบ่งเป็น

– รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 80,000 บาท
– รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท
– รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
– รางวัลที่ 4-27 รับเงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาท

ส่วนหวยเลข 4 ตัว จะมีการจับรางวัลทั้งหมด 81 รางวัล โดยแบ่งเป็น

– รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 160,000 บาท
– รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 80,000 บาท
– รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 40,000 บาท
– รางวัลที่ 4-81 รับเงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว สําหรับหวยเลข 3 ตัว และ 4 ตัว ตามลําดับ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วย

ดังนั้นผู้เล่นควรศึกษาตารางการจ่ายเงินรางวัลของหวยลาวให้เข้าใจ เพื่อประเมินโอกาสในการถูกรางวัลแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตระหนักด้วยว่าการเล่นหวยเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเล่น และเล่นอย่างพอประมาณ ภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม