วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ลัคนาราศีตุล พ.ย. 66 หายเจ็บป่วย เข้าขั้นคนดวงดี หมอลักษณ์ ราชสีห์

05 พ.ย. 2023
106

ลัคนาราศีตุล พ.ย. 66 หายเจ็บป่วย เข้าขั้นคนดวงดี หมอลักษณ์ ราชสีห์

ลัคนาราศีตุล พ. ย. 66 หายเจ็บป่วย เข้าขั้นคนดวงดี หมอลักษณ์ ราชสีห์

ลัคนาราศีเป็นการพยากรณ์โชคชะตาของบุคคลจากวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย บุคคลที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2506 จะมีลัคนาราศีอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างไร

ก่อนอื่น ต้องดูว่าปี พ.ศ. 2506 เป็นปีอะไร ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย แบ่งปีออกเป็น 12 ปี เรียกว่า ราศี ได้แก่ ปีมะเมีย ปีมะแม ปีวอก ปีระกา ปีจอ เป็นต้น ปี พ.ศ. 2506 ตรงกับปีระกา

ส่วนเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่ 11 ของปี ตามโหราศาสตร์ไทยแบ่งเดือนออกเป็น 12 เดือน มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือนสาม เป็นต้น เดือนพฤศจิกายนจึงตรงกับ “เดือนสิบเอ็ด”

ดังนั้น บุคคลที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2506 จะมีลัคนาราศี ปีระกา เดือนสิบเอ็ด

คนที่เกิดปีระกา เดือนสิบเอ็ด จะมีบุคลิกเป็นคนใจร้อน กระตือรือร้น ชอบแสดงออก มีพลังในการทํางาน แต่ขาดสติปัญญาในการคิด วิเคราะห์ จึงต้องใช้ความอดทน และพัฒนาปัญญา ให้รอบคอบขึ้น

ในเรื่องของอาชีพ คนกลุ่มนี้ควรเลือกอาชีพที่ใช้พละกําลัง เช่น ทหาร ตํารวจ นักกีฬา แต่ต้องใช้สติปัญญาในการตัดสินใจด้วย จึงจะประสบความสําเร็จ ส่วนด้านความรัก มักจะรักอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ไม่ค่อยจะยืนยาว

สรุปแล้ว บุคคลที่เกิดใน ปีระกา เดือนสิบเอ็ด จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได้สูง หากรู้จักพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสติปัญญาให้มากขึ้น มีความอดทนและรอบคอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน