วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ราศีใดมีเกณฑ์ ดาวพุธย้าย Social ทำพิษ โดย หมอปอ เทพญาณ

02 พ.ย. 2023
94

ราศีใดมีเกณฑ์ ดาวพุธย้าย Social ทำพิษ โดย หมอปอ เทพญาณ

ราศีใดมีเกณฑ์ ดาวพุธย้าย Social ทําพิษ โดย หมอปอ เทพญาณ

บทนํา

ในทางโหราศาสตร์ ดาวพุธถือเป็นดาวแห่งการสื่อสาร ความคิด การเดินทาง และเทคโนโลยี ดังนั้นการเคลื่อนที่ของดาวพุธจึงมีผลต่อราศีต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีโดยตรง ล่าสุด ดาวพุธได้เคลื่อนที่เข้าสู่ราศีกันย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราศีต่างๆ อย่างไรบ้าง เรามาดูกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 4 นับจากดวงอาทิตย์ โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 88 วัน ดาวพุธจึงมีผลต่อราศีต่างๆ เป็นระยะๆ ตามการโคจรของมัน เมื่อดาวพุธเคลื่อนที่เข้าสู่ราศีใด จะส่งอิทธิพลโดยตรงต่อราศีนั้นๆ

ล่าสุด ดาวพุธได้เคลื่อนที่เข้าสู่ราศีกันย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 และจะอยู่ในราศีกันย์จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราศีต่างๆ ดังนี้

ผลกระทบของดาวพุธต่อแต่ละราศี

ราศีมังกร: ดาวพุธจะกระตุ้นให้มังกรตื่นตัวในเรื่องการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร และการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจมีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือท่องเที่ยวไปต่างประเทศ

ราศีกุมภ์: ดาวพุธจะกระตุ้นให้กุมภ์มีพลังในการติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และอาจมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

ราศีมีน: ดาวพุธจะกระตุ้นให้มีนกระตือรือร้นในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และอาจซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่เพื่อการทํางาน

ราศีเมถุน: ดาวพุธจะกระตุ้นให้เมถุนมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว อาจมีการเดินทางท่องเที่ยวกับคู่รัก

ราศีกรกฏ: ดาวพุธจะกระตุ้นให้กรกฏตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการศึกษา

ราศีสิงห์: ดาวพุธจะกระตุ้นสิงห์ให้ใช้เทคโนโลยีในการทํางานและการติดต่อสื่อสารมากขึ้น อาจมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ

ราศีกันย์: ดาวพุธจะอยู่ในราศีนี้ จะทําให้กันย์มีพลังในการติดต่อสื่อสารอย่างมาก มีไอเดียสร้างสรรค์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ราศีตุลย์: ดาวพุธจะกระตุ้นให้ตุลย์ใช้เทคโนโลยีในการทํางานมากขึ้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพหรือหน้าที่การงาน

ราศีพิจิก: ดาวพุธจะกระตุ้นให้พิจิกตื่นตัวทางด้านปัญญา มีความอยากรู้อยากเห็นและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

ราศีธนู: ดาวพุธจะกระตุ้นให้ธนูกระตือรือร้นในการติดต่อสื่อสาร ท่องเที่ยว และอาจซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ

ราศีมังกรพยัคฆ์: ดาวพุธจะกระตุ้นให้มังกรพยัคฆ์หมกมุ่นอยู่กับงาน มีการติดต่อสื่อสารเพื่อธุรกิจมากขึ้น

ราศีกุมภพยัคฆ์: ดาวพุธจะกระตุ้นให้กุมภพยัคฆ์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและมุมมอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ

สรุป

การเคลื่อนที่ของดาวพุธเข้าสู่ราศีกันย์ จะส่งผลให้ทุกราศีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง และเทคโนโลยี แต่ละราศีจะได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรใช้ช่วงเว