วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ประโยชน์ของหวยลาว: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการของรัฐบาล

30 ต.ค. 2023
114

ประโยชน์ของหวยลาว: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการของรัฐบาล

หวยลาว: ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการบริหารจัดการของรัฐบาล

หวยลาวเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย มีคนไทยจํานวนมากเข้าไปเล่นหวยลาวทุกวัน โดยเฉพาะหวยลาวที่ออกวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นหวยลาวยอดนิยม

หวยลาวถูกจัดเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ด้วยความนิยมอย่างสูง ทําให้หวยลาวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยในหลายด้าน ดังนี้

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

1. ทําให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ เนื่องจากคนไทยต้องใช้เงินบาทแลกเป็นเงินกีบเพื่อไปเล่นหวยลาว ประเมินว่ามีเงินไหลออกไปปีละหลายหมื่นล้านบาท

2. สูญเสียรายได้ภาษี เนื่องจากหวยลาวเป็นการพนันผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยจึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายหวยลาวได้

3. ก่อให้เกิดหนี้นอกระบบ เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อเอาไปเล่นหวยลาว

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของรัฐบาล

1. รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการปราบปรามและจับกุมผู้เล่นหวยลาว ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร

2. เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนรับสินบนจากนักพนันและเจ้ามือรับแทงหวย

3. ภาพลักษณ์ไม่ดี เพราะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมการพนันผิดกฎหมายได้

จากผลกระทบต่างๆ ข้างต้น จึงเห็นได้ว่าหวยลาวส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงควรหามาตรการที่เข้มงวดและจริงจังในการปราบปรามหวยลาว เพื่อลดผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ต่อประเทศไทยต่อไป