วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ประวัติ สส.ต้นกล้า จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ สส.หนุ่มของก้าวไกล สายเลือดคน 6 ตุลา

ประวัติ สส.ต้นกล้า จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ สส.หนุ่มของก้าวไกล สายเลือดคน 6 ตุลา

ต้นกล้าจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์สส.กทม.เขต3ยานนาวา-บางคอแหลมเล่าถึงประสบการณ์ของครอบครัวในเหตุการณ์6ตุลา2519 ที่ส่งเสริมให้เขาเชื่อมั่นในความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความเท่าเทียมในสังคม ในปัจจุบัน เขาอย่างต่อเนื่องได้ทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้ข้ามขอบเขต โดยวิสัยทัศน์ของเขาคือการเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศไทย และปราศจากความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้เขายังต้องการเห็นความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคม และอยากเห็นทุกคนมีสิทธิและความเป็นธรรมภาพในการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎหมาย อีกทั้งเขาอยากเห็นความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ หรือชนชาติ สุขภาพที่ดีในสังคม และห้ามมีความเหลื่อมล้ำขึ้น สุดท้ายเขาอยากเห็นประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นไม่เพียงแค่ในกระบวนการเลือกตั้ง แต่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน