วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566

02 พ.ย. 2023
86

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566

ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน 2566

วันพระถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย วันพระจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา และแรม 15 ค่ํา ของแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติไทย

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ จะมีวันพระตรงกับวันที่:

– วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2566 แรม 15 ค่ํา
– วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ํา

วันพระเป็นวันที่ชาวพุทธให้ความสําคัญเป็นพิเศษ โดยมักจะมีกิจกรรมทางศาสนามากมาย เช่น

– การทําบุญตักบาตรเพื่อถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
– การไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
– การรักษาศีลห้า หรือศีลแปด
– การสวดมนต์ไหว้พระพุทธรูปที่วัด
– การเวียนเทียนรอบองค์พระประธานในวิหาร
– การปล่อยปลา ปล่อยนก เพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับ

นอกจากนี้ วันพระยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ทําให้ชาวไทยส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างมากขึ้นในการทํากิจกรรมทางศาสนา หรือพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว

ดังนั้น วันพระในเดือนพฤศจิกายน 2566 จึงเป็นโอกาสอันดีสําหรับพุทธศาสนิกชน ในการแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา และทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว