วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2566 กดเงินสดได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเงินอุดหนุนเข้าบัตรทุกเดือน สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนจํานวน 600 บาท

รายละเอียดการรับเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีดังนี้

1. วงเงินที่ได้รับ
– ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคน เท่ากับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

2. วันที่เงินเข้าบัตร
– เงิน 600 บาท จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

3. วงเงินสูงสุดที่ถอนได้ต่อวัน
– สามารถถอนเงินสดได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวัน

4. ช่องทางการถอนเงิน
– ถอนผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
– ถอนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารกรุงไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสําหรับการถอนแรกในแต่ละเดือน

ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเงินสดได้สูงสุด 3,000 บาทต่อวัน จากเงินอุดหนุน 600 บาทที่ได้รับเข้าบัตรในวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยการถอนผ่านเครื่อง ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสของธนาคารกรุงไทยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม