วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น พร้อมสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนกุศล

25 ก.ย. 2023
143

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น พร้อมสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนกุศล

วิหารของเทวดาทั้งหลายนั้นจะรักษารุปแบบที่สมบูรณ์แบบเสมอไปเทอญขอให้นำใจให้แม่นยำในการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเทอญนำใจใส่ให้พ่อแม่บ้านเรือนของข้าพเจ้าขอให้พ่อแม่บ้านเรือนของข้าพเจ้ารักษาสภาพมารดาบิดาของข้าพเจ��าและครอบครัวของข้าพเจ้าไว้เสมอเทอญขอให้ทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในพระครอบครัวของข้าพเจ้าเร็วเร็วให้พ้นไปเทอญขอให้พระครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ในสภาพสุขที่อบอุ่นเทอญขอให้เป็นสุขและเป็นสุขในการทำธรรมทั้งหลายเทอญขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงได้รับความสุขอิทัง赤เวรเทอญขอให