วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ท่านอ้น ท่านอ่อง กลับสหรัฐฯ แล้ว ขอบคุณคนไทยมาส่งอย่างอบอุ่น อีกไม่นานจะมาใหม่