วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ทำอะไรก็โดนแขวะ สส.หมิว สิริลภัส ฟาดกลับด้วยวลีเด็ด “ชินกับการที่คนไม่ทำงานหรอคะ”

ในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ๆ สส.ก้าวไกลได้บอกว่าเกิดจากเจตนาที่ดีและมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่เพื่อแย่งงานกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ให้การสนับสนุนและยินดีกับการประสานงานของสส.ก้าวไกลโดยระบุว่าเป็นความคิดที่ดีและควรส่งต่อให้สส.อื��น ๆ ทำไปด้วย
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานของสส.เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาและสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน และควรมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและกลับกลองระหว่างสส.และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ต้องจัดการจะได้รับการช่วยเหลือและดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม

ในทางกลับกัน ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ที่แสดงความเห็นว่าสส.ต้องมาช่วยกันทำงานกทม.และไม่ควรมาแย่งงานกันในเรื่องนี้ อาจจะมองว่าการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นเรื่องภาคส่วนเอกชนที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณะ และควรให้การสนับสนุนและเคารพในการทำงานของสส.เนื่องจากการประสานงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างสังคมที่ดีกว่า โดยที่ไม่เกิดการแย่งงานหรือการทำร้ายสถาบันหรือคนอื่น ๆ ในสังคม