วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ดวงการเงิน ดวงเศรษฐี วาจาเรียทรัยพ์ ค้าขายออนไลน์ รวย เดือน พ.ย. 66 อาจารย์เบิร์ด ธีรพงศ์

07 พ.ย. 2023
88

ดวงการเงิน ดวงเศรษฐี วาจาเรียทรัยพ์ ค้าขายออนไลน์ รวย เดือน พ.ย. 66 อาจารย์เบิร์ด ธีรพงศ์

ดวงการเงิน ดวงเศรษฐี วาจาเรียทรัยพ์ ค้าขายออนไลน์ รวย เดือน พ. ย. 66 อาจารย์เบิร์ด ธีรพงศ์

การทํานายดวงชะตาการเงินในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ อาจารย์เบิร์ด ธีรพงศ์ ได้ให้คําแนะนําที่น่าสนใจไว้หลายประการ ทั้งเรื่องของการทําธุรกิจ การลงทุน และการใช้ชีวิตประจําวัน เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้อย่างเต็มศักยภาพในเดือนนี้

สําหรับการทําธุรกิจและการค้าขาย อาจารย์แนะนําว่าเป็นเดือนที่เหมาะสมกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากเทศกาลช็อปปิ้งปลายปีกําลังจะมาถึง คนจะมีกําลังซื้อสูง ธุรกิจค้าปลีกและขายสินค้าออนไลน์จะได้รับผลตอบแทนสูงในเดือนนี้ ส่วนธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ท่องเที่ยว โรงแรม ก็จะคึกคักเช่นกัน ดังนั้นการลงทุนเปิดกิจการใหม่ในเดือนนี้จะทําให้มีโอกาสรวยได้

ด้านการลงทุน อาจารย์แนะนําว่าควรลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและเทคโนโลยี เพราะจะได้รับอานิสงส์จากเทศกาลช็อปปิ้งปลายปี ส่วนการลงทุนทองคํา อสังหาริมทรัพย์ควรรอจังหวะต่อไป เพราะราคาอาจปรับตัวลงในเดือนนี้

สําหรับการใช้ชีวิต อาจารย์แนะนําว่าควรใช้จ่ายอย่างรอบคอบ จัดสรรเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสเสียเงินง่ายจากการช็อปปิ้ง ควรหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินเพิ่มในเดือนนี้ และควรเน้นทําบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อสร้างบุญกุศลให้ชีวิต

สรุปได้ว่า เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เหมาะสมต่อการทําธุรกิจและการหารายได้เพิ่ม โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและออนไลน์ แต่ต้องเน้นความรอบคอบในการใช้จ่าย การบริหารเงินออมและหนี้สิน ตลอดจนการทําบุญแบ่งปัน ก็จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขและร่ํารวยตามสมควรแก่โอกาสในเดือนนี้ได้