วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

“ซินแสเป็นหนึ่ง” เผยปีชง 2567 มี 4 นักษัตร ปีหน้าต้องระมัดระวังมากๆ

11 พ.ย. 2023
77

“ซินแสเป็นหนึ่ง” เผยปีชง 2567 มี 4 นักษัตร ปีหน้าต้องระมัดระวังมากๆ

เรื่องน่าสนใจวงการพยากรณ์ เมื่อไม่นานมานี้ ทางเว็บไซต์ ซินแสเป็นหนึ่ง ได้เผยการพยากรณ์ปี พ.ศ. 2566 ว่าเป็นปีที่มีถึง 4 นักษัตร ซึ่งหมายความว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านบ้านเมืองและเศรษฐกิจ

นักพยากรณ์จากเว็บไซต์ดังกล่าว ระบุว่า ปี 2566 นี้ มีนักษัตรดังนี้

1. นักษัตรตก หมายถึง เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในบ้านเมือง เช่น การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย เป็นต้น

2. นักษัตรไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว พายุ น้ําท่วม เป็นต้น

3. นักษัตรลอย หมายถึง ความวุ่นวายทางการเมือง เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

4. นักษัตรร้าย หมายถึง เศรษฐกิจตกต่ํา หุ้นตลาดผันผวน ธุรกิจล้มละลาย

นอกจากนี้ นักพยากรณ์ยังให้คําเตือนสําหรับปี 2567 ที่กําลังจะมาถึงว่า เป็นปีที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีมีนักษัตรร้ายซ้อนทับถึง 2 นักษัตร

ประชาชนควรเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการเก็บออมเงิน สะสมอาหาร ยา และของใช้จําเป็นให้เพียงพอ ตลอดจนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

สรุปได้ว่า การพยากรณ์ปี 2566 ที่มีนักษัตรถึง 4 นักษัตร และการเตือนภัยปี 2567 สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยอาจกําลังเผชิญกับความท้าทายมากมายในอนาคตอันใกล้ ประชาชนจึงควรเตรียมพร้อมรับมือให้ดีที่สุด เพื่อผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้อย่างปลอดภัย