วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ช่วงนี้ต้องระวัง ! อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

11 พ.ย. 2023
74

ช่วงนี้ต้องระวัง ! อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

ช่วงนี้ต้องระวัง ! อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านที่รัก ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ อาจทําให้เราละเลยต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งอาจเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน

ก่อนอื่น เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่า อุบัติเหตุคืออะไร อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น รถชน ตกบันได ถูกของมีคมบาด หรือไฟไหม้ เป็นต้น อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท และสามารถป้องกันได้หากเราระมัดระวัง

ในช่วงที่กําลังเผชิญกับโควิด-19 อุบัติเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่

– อุบัติเหตุจากการจราจร เนื่องจากมีรถน้อยลงแต่คนขับรถเร็วขึ้น ทําให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

– อุบัติเหตุในบ้าน จากการตกเตียง ลื่นหกล้ม หรือโดนของมีคม เนื่องจากอยู่บ้านมากขึ้น

– อุบัติเหตุจากไฟฟ้า เช่น ถูกไฟดูดหรือถูกไฟฟ้าช็อต เพราะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในบ้าน

– อุบัติเหตุจากความเครียด ทําให้หมดสติแล้วพลัดตกหรือชนกับสิ่งของ

ดังนั้น แม้เราจะอยู่บ้านมากขึ้น แต่อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นต้องไม่ประมาท และระมัดระวังอย่างยิ่ง วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดคือ

– ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

– เก็บของมีคมให้พ้นมือเด็ก

– ติดตั้งราวจับในห้องน้ํา

– ขับรถช้าๆและสวมหมวกนิรภัยให้เรียบร้อย

– หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเมื่ออยู่คนเดียว

– พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อลดความเครียด

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง และดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะ เราจะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปได้ ถ้าเราระวังอุบัติเหตุควบคู่ไปด้วย สู้ๆนะคะ

ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงค่ะ