วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

คุณค่าของการเล่นหวยลาวในการสนับสนุนโครงการส่วนกลาง

22 พ.ย. 2023
96

คุณค่าของการเล่นหวยลาวในการสนับสนุนโครงการส่วนกลาง

การเล่นหวยลาวเป็นประเพณีที่มีมานานในสังคมไทย แม้ว่าจะผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีผู้เล่นอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การเล่นหวยลาวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมได้ ดังนั้นการเล่นอย่างรับผิดชอบและรู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งสําคัญ