วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BA.5 ระบาดระลอกใหม่

ควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BA.5 ระบาดระลอกใหม่

ควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BA.5 ระบาดระลอกใหม่

ในช่วงต้นปี 2565 นี้ เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ BA.5 ได้ระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

BA.5 เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน ซึ่งถือเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์สูงและมีอัตราการติดต่อสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ก่อนหน้านี้ BA.1 และ BA.2 เคยแพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงปลายปี 2564 จนถึงต้นปี 2565

BA.5 มีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดีกว่า แม้ในผู้ที่ได้รับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ BA.5 ยังมีอัตราการติดต่อสูงกว่า BA.2 ถึง 1.5 เท่า จึงทําให้มีความสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศไทยเองก็ไม่พ้นจากการระบาดของ BA.5 โดย ณ ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อ BA.5 ในประเทศไทยแล้ว แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังเป็น BA.2 อยู่ แต่คาดว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า BA.5 จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศ

ดังนั้นประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่นี้ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3-4 ตามกําหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรค นอกจากนี้ภาครัฐบาลควรเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและยาต้านไวรัสให้เพียงพอต่อการระบาดระลอกใหม่นี้ด้วย

ด้วยมาตรการเตรียมความพร้อมที่รัดกุมของทุกภาคส่วน ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของภาครัฐ เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการระบาดระลอกใหม่นี้ไปได้อย่างปลอดภัย