วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ความเป็นมาของหวยลาว: ประวัติความเป็นมาของการจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศลาว

06 พ.ย. 2023
129

ความเป็นมาของหวยลาว: ประวัติความเป็นมาของการจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศลาว

ความเป็นมาของหวยลาว: ประวัติความเป็นมาของการจัดสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเทศลาว

การจับสลากกินแบ่งในประเทศลาวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 ภายใต้การปกครองของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว รัฐบาลลาวในขณะนั้นกําลังประสบปัญหาทางการเงิน จึงได้จัดตั้งสลากกินแบ่งขึ้นเพื่อเป็นรายได้ให้รัฐ

ในช่วงแรก สลากกินแบ่งของลาวจัดขึ้นเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้น โดยจําหน่ายสลากในราคาถูก เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อได้ง่าย ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1980 รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายเปิดประเทศ ทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น จึงได้เพิ่มความถี่ในการจับสลากเป็น 2 ครั้งต่อสัปดาห์

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 1990 สลากกินแบ่งของลาวกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวไทย เนื่องจากราคาถูกและโอกาสถูกรางวัลสูงกว่าหวยในไทย ทําให้สลากกินแบ่งลาวกลายเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลลาวในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน สลากกินแบ่งของลาวจัดขึ้นทุกวัน โดยมีการจับสลากวันละ 3 รอบ ได้แก่ รอบเช้า รอบบ่าย และรอบเย็น มูลค่ารางวัลใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ 10-20 ล้านบาท ถือเป็นมูลค่ารางวัลที่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนลาว จึงดึงดูดผู้เล่นจํานวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะไทย

สรุปได้ว่า สลากกินแบ่งของลาวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเป็นแหล่งรายได้หลักที่ช่วยพยุงการคลังของลาวมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักพนันในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่าหวยลาวเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศลาวมาจนถึงปัจจุบัน