วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ครม.เห็นชอบ !!! ออกลอตเตอร์รี่เลข 3 ตัว ทั้งแบบ 3 ตัวตรงและสลับหลัก

14 มี.ค. 2023
380

หวยใหม่4.4

 

ครม.เห็นชอบ !!! ออกลอตเตอร์รี่เลข 3 ตัว ทั้งแบบ 3 ตัวตรงและสลับหลัก


 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 64-70 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อ 28 เม.ย.65 เห็นชอบ การกำหนดประเภทและรูปแบบสลากฯ ประจำปี 2565 ได้แก่ สลากฯ L6 และสลากฯ N3 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รูปแบบสลากฯ ได้แก่ สลากฯ 6 หลัก (Lottery 6: L6) ประกอบด้วยตั้งแต่ 000000 – 999999 จำหน่ายออกเป็นชุด ชุดละ 1 ล้าน ฉบับ/รายการ

 

หวยใหม่3.3

 

โดยเป็นการกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า (มีหมายเลขจำกัด) ไม่สามารถเลือกเลขซ้ำกันได้ในแต่ละชุด โดยจำหน่ายทั้งแบบใบ และแบบดิจิทัล (เป็นรูปแบบเดียวกับที่ สนง.สลากฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน), สลากฯ ตัวเลข 3 หลัก (Numbers 3: N3) ประกอบด้วยหมายเลข 3 หลัก ตั้งแต่ 000 – 999 ไม่มีการกำหนดหมายเลขไว้ในระบบ ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ ตามความต้องการ ซึ่งทุกๆ การซื้อ 1 รายการ จะได้ หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข (เป็นรูปแบบใหม่ที่ สนง.สลากฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน) ทั้งนี้ จำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัล ด้านการจ่ายเงินรางวัลนั้นเงินรางวัลคิดเป็นร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากในแต่ละงวด โดยกำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

หวยใหม่1.1

 

สลาก L6 (เลข 6 ตัว) มีเงินรางวัล 9 ประเภท คือ

 

 • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล)
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 (2 รางวัล)
 • รางวัลที่ 2 (5 รางวัล)
 • รางวัลที่ 3 (10 รางวัล)
 • รางวัลที่ 4 (50 รางวัล)
 • รางวัลที่ 5 ( 100 รางวัล)
 • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (2,000 รางวัล)
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (2,000 รางวัล)
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (10,000 รางวัล)

 

สลาก N3 (เลข 3 ตัว) มีเงินรางวัล 4 ประเภท

 

 • รางวัล 3 ตรง (ถูกทุกหมายเลขและทุกตำแหน่ง) ร้อยละ 30
 • รางวัล 3 สลับหลัก (ถูกทุกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง) ร้อยละ 30
 • รางวัล 2 ตรง ถูกทุกหมายเลข และทุกตำแหน่ง ร้อยละ 39
 • รางวัลพิเศษ (ตรงกับรางวัลพิเศษ) ร้อยละ 1