วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

คนถล่มไลก์ “ทนายเกิดผล” ชี้ตัดงบเบี้ยผู้สูงอายุ แก้ไม่ถูกจุด แต่ควรตัดเงินเดือน สว.

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการตัดงบเบี้ยยังชีพคนชรา ทนายเกิดผลได้แสดงความเห็นว่าการตัดงบเบี้ยยังชีพคนชราและเพิ่มหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพนั้น อาจทำให้มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก และเขายังโต้ตอบถึงคำโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา โดยบอกว่าการเสนอเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภานั้นทำให้คนอื่นๆมีเหตุผลในการวิจารณ์และได้คำถามเกี่ยวกับรายได้ที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับ อนุพงษ์ยังผนวกถึงเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการและเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ โดยพูดถึงรายได้และสวัสดิการที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับอีกประเด็นหนึ่ง คณะกรรมการของสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ71,230บาทและได้รับเงินเพิ่มเติมอีกเดือนละ42,330บาทรวมกันได้เป็นเดือนละ113,560บาท นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย อนุพงษ์กล่าวถึงการประชุมของคณะกรรมการของสมาชิกวุฒิสภาว่าควรจะมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและประชุมควรได้รับการอนุมัติเพื่อให้ได้คำขอสนับสนุนทางการเมือง อนุพงษ์ยังเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาเสนอรายได้ของตนเองและรับรองเป็นประชาชนที่ค้านรายได้อีกด้วย