วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

กองสลากฯ ของรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการทำการชั่วคราว ไม่มีการขายสลากฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แต่หวยงวดวันที่ 31 กรกฎาคมที่กำลังจะถูกรางวัลและมีการออกรางวัลในวันที่กำหนดไว้เหมือนเดิม

05 ส.ค. 2023
160

กองสลากฯ ของรัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการทำการชั่วคราว ไม่มีการขายสลากฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แต่หวยงวดวันที่ 31 กรกฎาคมที่กำลังจะถูกรางวัลและมีการออกรางวัลในวันที่กำหนดไว้เหมือนเดิม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบและออกรางวัลเหมือนเมื่อวันนี้ (26 กรกฎาคม) ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการพิจารณาและเห็นชอบให้เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2566 ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงประชาสัมพันธ์การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามปกติ แม้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศว่าหยุดทำการ แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยังคงออกตามวันเดิม